Pamflet

Ik ben niet racistisch, maar…

Deze merkwaardige mededeling hoor je maar al te vaak in gesprekken tussen mensen. Mensen ontkennen racistisch te zijn maar des te meer mensen zeggen dat andere bevolkingsgroepen onze baantjes inpikken, onze dochters voor ‘hoer’ uitschelden of onze cultuur verpesten. De afkeer van andere mensen in onze samenleving lijkt meer en meer sociaal geaccepteerd te worden. Vandaag staan de Jonge Socialisten in de PvdA, DWARS, GroenLinkse jongeren en PINK! (Partij voor de Dieren) op tegen racisme. Samen met de ondertekenaars van dit manifest kiezen wij voor een samenleving die niet gedomineerd wordt door angst en wantrouwen. Wij willen een Nederland waar plaats is voor elk mens, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Om deze kerngedachte van onze Grondwet concreet te maken, doen wij in dit pamflet drie voorstellen:

  1. De overheid start een proef met anoniem solliciteren. Zo wordt de gelijkheid van mensen op de arbeidsmarkt bevorderd.
  2. Bedrijven worden verplicht diversiteitsclausules op te nemen in hun jaarverslagen. Zo wordt de diversiteit van het personeel bevorderd en discriminatie tegengegaan.
  3. De overheid beloont bedrijven en organisaties die een actief anti-racisme beleid voeren met een belastingvoordeel.

Onze jongerenorganisaties zullen deze maatregelen onder de aandacht brengen van alle fracties in de Tweede Kamer. Mooie woorden over de bestrijding van racisme voldoen niet langer. Het is tijd voor actie. Was getekend,

Bart van Bruggen – voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA
Stefan Bekedam – voorzitter DWARS, GroenLinkse jongeren
Eva Akerboom – voorzitter PINK!